img_anunt_cci
Programe de formare profesională organizate de către Camera de Comerț si Industrie Alba

Nr. crt. Denumire Tip curs Nr. ore Preț* Observaţii 1. Noţiuni fundamentale de igienă perfecţionare 12 100 lei Autorizat de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale 2. Manager proiect perfecţionare 64 450 lei Autorizat de ANC 3. Manager resurse umane perfecţionare 60 550 lei Autorizat de ANC 4. Specialist în managementul deșeurilor specializare 180 gratuit** […]

img_anunt_cci
Dezvoltarea competențelor resurselor umane din Regiunea Centru

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncaă pentru toți, Componenta 1 – România profesională- Resurse Umane competitive, perioada de implementare 02.05.2018 – 02.05.2019. Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea competențelor profesionale pentru 504 persoane (manageri, antreprenori și angajați din […]

Scroll Up