Alături de dvs de peste 30 de ani!

Camerele de comerț sunt organizații autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor lor și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile
publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Sistemul Camerelor de Comerț și Industrie din România deține avantaje exclusive, precum cea mai bună reprezentativitate la nivel național – există o Cameră de Comerț și Industrie în fiecare județ al țării și o ofertă de servicii de sprijin dedicate pentru comunitatea de afaceri, potențată de relația directă cu cele importante companii din fiecare județ.

Camera de Comert si Industrie Alba stă în sprijinul comunității de afaceri din județul nostru de  33 de ani, și de 29 de ani organizează cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante întreprinderi ale judetului
Alba – TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR. Notorietatea câștigată în peste un sfert de veac și succesul de care se bucură fiecare ediție a acestei Gale a Excelenței în Afaceri, se datorează performanței unei întregi echipe, dar și partenerilor evenimentului care aduc plus valoare și conferă o identitate specifică.

Camera de Comerț și Industrie Alba este o organizație asociativă de interes și utilitate publică, cu personalitate juridică, neguvernamentală, apolitică, autonomă, fără scop lucrativ și non-profit, constituită de către comercianții din județ, în temeiul Decretului-Lege nr.133/1990, recunoscută prin Hotărârea Guvernului nr.799/1990.

Camera de Comerț și Industrie Alba este continuatoarea și succesoarea fostei Camere de Comerț și Industrie Alba înființată prin Legea nr.32/12 mai 1932 și desființată abuziv prin Decretul nr.74/1949.

Camera de Comerț și Industrie Alba are drept scop în activitatea sa promovarea intereselor membrilor săi în direcția dezvoltării comerțului, industriei, agriculturii și serviciilor, corespunzător cerințelor economiei de piață și sprijinirea lor în raporturile cu autoritățile române și cele din străinătate. Aceste obiective se realizează printr-o varietate de servicii și metode specifice camerelor de comerț și industrie din lumea întreagă, valorificând experiența noastră, prin intermediul departamentelor Camera de Comerț și Industrie Alba.

 • Să ofere servicii de consultanță privind înregistrarea și autorizarea comercianților;
 • Să acorde informații, asistență și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor;
 • Să ofere servicii de instruire și consultanță profesioniste, întreprinderilor și organizațiilor care doresc să-și îmbunătățească performanțele;
 • Să asigure promovarea întreprinderilor și afacerilor;
 • Să certifice documente și să asigure informații pentru prevenirea incidentelor în afaceri;
 • Să soluționeze litigiile comerciale dintre comercianți prin arbitrajul comercial;
 • Aceste obiective se realizează printr-o varietate de servicii și metode specifice camerelor de comerț și industrie din lumea întreagă, valorificând experiența noastră, prin intermediul departamentelor Camerei.

Camera își propune să devină în următorii ani cea mai importantă organizație din domeniul promovării și apărării intereselor comercianților din județul Alba.

Își va menține activ interesul pentru rezolvarea problemelor de natură economică cu care se confruntă comunitatea de afaceri.

Profesionalismul, flexibilitatea și competența echipei, vor fi atributele care ne vor ghida și în continuare activitatea.

Experiența acumulată, combinată cu utilizarea creativă a instrumentelor moderne de management, vor fi utilizate pentru satisfacerea nevoilor specifice ale clienților noștri.

Prin aportul nostru la dezvoltarea și modernizarea individuală, organizațională și comunitară, contribuim la integrarea României într-o viitoare Europa unită.

Camera este aproape de mediul de afaceri şi prin oferta sa de servicii. Activităţile/serviciile principale sunt următoarele:

 • Servicii de consultanţă privind înregistrarea şi autorizarea societăţilor comerciale;
 • Informaţii de afaceri şi oportunităţi de colaborare din ţară şi străinătate;
 • Organizarea de seminarii şi cursuri de formare profesională;
 • Promovarea întreprinderilor şi afacerilor prin târguri şi expoziţii şi prin dezvoltarea reţelelor de parteneri (misiuni economice, parteneriate etc.);
 • Arbitraj comercial prin Curtea de Arbitraj Comercial Alba;
 • Eliberare documente comerciale (Certificate de origine).

Serviciile CCI Alba se adresează în egală măsură firmelor membre şi nemembre, româneşti şi firmelor străine, care doresc să dezvolte relaţii de afaceri în România.

 1.  CONSULTANȚĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA DE SOCIETĂȚI COMERCIALE ȘI COMPLETAREA ACTELOR CONSTITUTIVE;
 2. CONSULTANȚĂ, INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ ÎN PROBLEME LEGATE DE DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMERCIANȚILOR;
 3. CONSULTANȚĂ ÎNREGISTRARE MĂRCI ȘI INDICAȚII GEOGRAFICE;
 4. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ȘI INTERMEDIERE IMPORT-EXPORT;
 5. INFORMAȚII DE AFACERI ȘI OPORTUNITĂȚI DE COLABORARE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE;
 6. ORGANIZAREA UNEI PREZENTĂRI DE FIRMĂ SAU LANSARE DE PRODUS LA SEDIUL CAMEREI;
 7. ORGANIZARE DE SEMINARII ȘI ÎNTÂLNIRI DE AFACERI;
 8. ÎNCHIRIERE SALĂ DE CONFERINȚĂ;
 9. ORGANIZARE DE MISIUNI ECONOMICE ÎN STRĂINĂTATE CU PARTICIPAREA LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII INTERNAȚIONALE PRECUM ȘI LA ÎNTÂLNIRI DE AFACERI;
 10. ORGANIZARE DE CURSURI DE INSTRUIRE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ;
 11. PROMOVAREA OFERTEI SOCIETĂȚILOR COMERCIALE PE PIEȚE INTERNE ȘI EXTERNE PRIN MIJLOACE SPECIFICE INSTITUȚIEI NOASTRE;
 12. ELIBERARE DE DOCUMENTE COMERCIALE: ACT CONSTATATOR PENTRU IMM-URI, CERTIFICATE ORIGINE PENTRU DERULAREA UNOR PROIECTE DE FINANȚARE, AVIZARE DOCUMENTE COMERCIALE, CERTIFICAT DE ORIGINE A MĂRFURILOR DESTINATE EXPORTULUI, CERTIFICATE RISCO;
 13. AVIZAREA EXISTENTEICAZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ;
 14. SERVICII DE GĂZDUIRE PUBLICITATE PRIN INCLUDEREA UNUI BANNER CU LINK CĂTRE SITE-UL FIRMEI DVS. ÎN WEBSITE-UL CCI ALBA;
 15. ARBITRAJ COMERCIAL AL LITIGIILOR COMERCIALE PRIN CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL ALBĂ;
 16. CURSURI;
Corneliu Orzea
președinte CCI Alba

Scopul nostru este de a deveni un partener important în susținerea dezvoltării economice a antreprenorilor din județul Alba. Având în vedere țelul pe care ni l-am propus, punem la dispoziția firmelor expertiza specialiștilor noștri în domenii precum atragerea de fonduri europene, formare profesională, arbitraj comercial, consultanță.
Evenimentul “Topul Firmelor” oferă oportunitatea de a beneficia de experiența acumulată de ceilalti oameni de afaceri de succes, prin interacțiunea și stabilirea parteneriatelor cu aceștia.
Sunt onorat să pot felicita, personal, antreprenori care dau dovadă de perseverență și ambiție atât la nivel județean, cât si la nivel național.
Apreciem efortul pe care dumneavoastră l-ați depus și care s-a concretizat în aceste rezultate merituoase pe care Topul Județean al firmelor vi le recunoaște și pe care le celebrăm cu această ocazie. Vom lupta in continuare pentru imaginea dumneavoastra, pentru sansa dumneavoastra, pentru a crea un climat in care mediul de afaceri sa se dezvolte optim. Ne-am implicat si ne implicam in continuare si suntem consecventi rolului pe care il avem de promovare a economiei nationale si de promovare a capitalului romanesc.