Centrul de Informare Tehnologică ALBATECH
1. Scurtă prezentare

Centrul de Informare Tehnologică CIT ALBATECH, a fost înființat în anul 2007, ca departament cu autonomie financiară, fără personalitate juridică, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie Alba. Entitatea își desfășoară activitatea într-un spațiul alocat, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Alba, situat în Alba Iulia, strada Frederic Mistral, nr. 3, judeţ Alba. Centrul a fost acreditat ca centru de informare tehnologică, în perioada 2020 – 2025, Conform Ordinului Nr. 4692 / 13.07.2020 al Ministerului Educatiei si Cercetarii.  Structura organizațională a CIT ALBATECH include un număr de 4 posturi, respectiv: Director ALBATECH, Manager financiar, Consultant și Responsabil studii şi strategii de dezvoltare marketing.

Ordinul de acreditare nr. 4692.13.07.2020.

2. Scop, obiective și misiune

Scopul CIT ALBATECH este acela de a stimula procesul de inovare şi de absorbţie a inovarii în economie şi societate, de valorificare a rezultatelor cercetării şi dezvoltării tehnologice, la nivelul agenţilor economici contribuind la creşterea calităţii şi competitivităţii produselor, proceselor şi serviciilor, la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea economică durabilă într-un mediu concurenţial.

Obiectivul general al centrului este dezvoltarea şi reorientarea activităţii economice pentru a putea răspunde atât cerinţelor noii economii bazate pe cunoaştere, cât şi necesităţilor, devenite stringente, de apărare a mediului în care trăim şi a sănătăţii publice.

Principalele obiective pe termen lung și pe termen scurt ale CIT ALBATECH sunt:

 • Facilitarea cooperării între unităţi cu profil de cercetare-dezvoltare, universităţi şi IMM-uri
 • Organizarea de evenimente pe teme legate de transferul tehnologic, participarea la competiţii de proiecte europene, inovare, proprietate intelectuală
 • Stimularea exploatării de către agenţii economici a drepturilor de proprietate intelectuală
 • Identificarea, la cererea agenţilor economici, a partenerilor de afaceri din ţară şi străinătate, precum şi a posibililor investitori în domeniile de activitate ALBATECH
 • Stimularea iniţiativelor de inovare şi dezvoltare tehnologică în sectoarele vizate, prin diseminarea rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare din mediul academic
 • Creşterea gradului de inovare şi dezvoltării transferului de tehnologii a IMM-urilor din Regiunea Centru, prin utilizarea fondurilor de finanţare naţionale şi europene
 • Creşterea numărului de IMM-urilor din regiunea Centru care utilizează tehnologii noi de fabricaţie, tehnologii curate, metode inovative de proces şi management, care oferă produse şi servicii sustenabile
 • Atragerea unui număr cât mai mare de IMM-uri care să beneficieze de serviciile furnizate de către ALBATECH
 • Stimularea cooperării între mediul de afaceri şi institutele de cercetare-dezvoltare, prin facilitarea dezvoltării de proiecte comune
 • Dezvoltarea ALBATECH astfel incat sa devină un important Centru de Informare Tehnologică la nivel regional, care să încurajeze parteneriatele public-privat și sa promoveze noi modele de finanţare pentru a facilita inovarea

Misiunea ALBATECH este sa sprijine mediul de afaceri în scopul creşterii, la nivelul Regiunii Centru, a competitivităţii economice, a gradului de inovare şi a retehnologizării/transferului de tehnologii avansate.

3
domenii de activitate
ALBATECH
10
Obiective
ALBATECH
3. Domenii de activitate și categorii de servicii prestate

În perioada 2014-2019 CIT ALBATECH și-a desfășurat activitatea, fiind acreditat în următoarele domenii de activitate: industria alimentară, biotehnologii pentru protecţia mediului și tehnologia informaţiei. Aceste domenii au fost alese întrucât reprezintă domenii esenţiale şi vitale ale economiei Regiunii Centru, în care considerăm că ALBATECH şi-a adus contribuţia în scopul dezvoltării lor durabile.

În cadrul centrului s-au prestat o serie de servicii pentru agenții economici în vederea dezvoltării afacerilor:

I. acces la infrastructura de comunicare:

 • furnizare informații primare;
 • procesare, editare și multiplicare materiale promoționale, publicitate și reclamă
 • oportunități de afaceri, oferte și cereri de ofertă.

II. servicii specializate:

 • servicii de asistență și consultanță în dezvoltarea afacerilor;
 • servicii de asistență și consultanță în domeniul drepturilor de proprietate industrială și intelectuală;
 • servicii de informare, asistență și consultanță în domeniul legislativ la nivel național, european și internațional.

III. servicii de asistență a agenților economici în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) pentru:

 • informații privind accesul la baze de date specializate: producție, comerț, servicii și investiții;
 • informații cu privire la prioritățile naționale, regionale și locale.
Devino membru oficial al Camerei de Comerț și Industrie Alba

descarcă cererea și trimite-o completată la adresa noastră de e-mail cciaalba@cciaalba.ro