Topul Firmelor
Topul Firmelor este o lucrare ce se bazează pe foarte mulți indicatori economici și reprezintă o carte de vizită, din punct de vedere economic, a județului Alba. Clasamentul județean din anul 2019 cuprinde, pe locurile 1-10, 1941 de firme, pe cele 7 domenii de activitate : 58 Cercetare, Dezvoltare si High-Tech, 414 Industrie, 144 Agricultura, 156 Constructii, 544 Servicii, 522 Comert, 103 Turism. Economia românească și implicit cea din județul Alba, trec printr-un test de stres anul acesta. Un test de anduranță, un test de supraviețuire. Am văzut cum ramuri economice au trecut normal prin perioada pandemiei (construcții, agricultura, industria alimentară). Au fost și sectoare economice lovite de această criză (Horeca).

Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.
Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

1. Sursele de informaţii

Sursele de informaţii utilizate sunt:

 • Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
 • Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene;

2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente
Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:

 • Profit din exploatare pozitiv;
 • Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250.000 lei în cazul celorlalte entități.

Nu sunt admise:

 • Grupurile de interes economic (GIE);
 • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
 • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
 • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment,
  lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice.

3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de
mărime a întreprinderii

Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate:

 • Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
 • Industrie;
 • Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
 • Construcţii;
 • Servicii;
 • Comerţ
 • Turism;

Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate preponderent efectiv desfășurat declarat pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor  mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

4. Indicatorii utilizaţi

Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:

 • Cifra de afaceri netă (I1);
 • Profitul din exploatare (I2);
 • Rata profitului din exploatare (I3);
 • Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);
 • Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).
 • Indicatorii sunt determinați astfel:
  1. I1 = Cifra de afaceri netă;
  2. I2 = Profitul din exploatare;
  3. I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri;
  4. I4 = Valoarea adăugată5 / Număr mediu de salariaţi;
  5. I5* = (Profitul brut + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat.

Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5).

Calendar

decembrie
16
 • Pavilion Allegria
Topul Firmelor 2020

TOPUL FIRMELOR

27
de ediții
Topul Firmelor
7
Domenii
de activitate

5. Punctajul

Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:

Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;
Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;

Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2= I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 = I4 / M4, I5 = I5 / M5;

Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 *
P4) + (I5 * P5).

Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total.

Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoarea punctajului total.

Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

Au între 250 şi 999 de salariaţi;

Au peste 1000 de salariaţi;

Pentru firmele care au maxim 249 de salariaţi, depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de mărime.

Devino membru oficial al Camerei de Comerț și Industrie Alba

descarcă cererea și trimite-o completată la adresa noastră de e-mail cciaalba@cciaalba.ro