Certificate de origine
Camera de Comerţ şi Industrie Alba este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g, să emită certificate de origine. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară. Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • factură externă;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • acreditiv şi / sau contract;
 • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune un formular-cerere însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia de origine;
 • facturile aferente;
 • certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
 • contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);
  • împuternicire / delegaţie;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

1)  Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

2)    Un certificat de origine emis  corespunde unei singure facturi.

3)   În situaţia în care se solicită îndreptarea unor erori materiale prin înlocuirea certificatului de origine, este obligatorie depunerea exemplarului original şi a copiei semnate a Certificatului de Origine iniţial;

4) CCI Alba îşi rezervă dreptul de a solicita orice document pe care îl consideră necesar şi util pentru stabilirea originii bunurilor pentru care se solicită emiterea Certificatului de Origine.

Termenul de soluţionare este de 1 zi de la depunerea cererii şi a documentelor.

Un set de documente se poate compune din:

 • certificat de origine;
 • certificat de origine şi alte documente pentru comerţul internaţional.

Legislaţie incidentă:

 • Legea 335/2007 modificată şi completată
 • Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar
 • Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar
 • Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.
Devino membru oficial al Camerei de Comerț și Industrie Alba

descarcă cererea și trimite-o completată la adresa noastră de e-mail cciaalba@cciaalba.ro