ANUNȚ ACHIZIȚII SERVICII FORMARE PENTRU ORGANIZARE CURSURI


NR.17/ 06.12.2022

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de beneficiar împreună cu partenerii – Business Saga Srl și Asociația pentru Dezvoltare Organizațională Inovare și Sustenabilitate, implementează Proiectul “E-TIC 2020”, ID: 140600 în perioada 20.09.2022 – 31.12.2023.

            Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze – Servicii formare pentru Organizarea de cursuri de calificare de nivel 3 cu următoarele specificații:

Cursuri calificare nivel 3 – Operator introducere, validare și prelucrare date” cod COR 413201, cu durata de 720 de ore pentru 50 persoane.

 În realizarea ofertei financiare se va avea în vedere valoarea unitară definită în cadrul cheltuielilor, sub forma de bareme standard pentru cursurile de calificare nivel 3, respectiv 2.224,00 lei / pers.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, se va lua în considerare experiența în activități similare și deținerea autorizației pentru cursul solicitat.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 13.12.2022, ora 12.00 la sediul CCI Alba , Alba Iulia, str. Frederic Mistral nr. 3, sau prin email la adresa proiect@cciaalba.ro .