LANSARE PROIECT „ABILITĂȚI DIGITALE pentru ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”


4 aprilie 2022

ANUNȚ LANSARE PROIECT

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA,  împreună cu FGC ACTIV GRUP SRL implementează începând cu data de 21.03.2022  proiectul

“Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”

POCU/860/3/12/142832.

Valoarea Proiectului este de 4.818.716,90 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4.005.683,63 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (21 martie 2022 – 20 septembrie 2023)  în județele din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 persoane vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competentelor digitale de baza, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor in domeniul IT.

De asemenea, se va acorda sprijin unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul își propune un număr de 4 activități majore, iar rezultatele propuse sunt: 310  persoane selectate în grupul țintă din care 34 persoane vârstnice și 127 femei, 32 întreprinderi sprijinite și 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă.

Persoanele interesate se pot adresa la urmatoarele date de contact:

CCI Alba – Manager proiect:Ana Cosmeanu, tel. 0724202798, e-mail:danacosmeanu@cciaalba.ro

FGC ACTIV GRUP SRL- Coordinator partener: Florin Voicu, tel 0730067000, voicufloringmc@yahoo.com

Lasă un comentariu