INFORMARE PROIECT E-TIC 2020,POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de solicitant, va implementa împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener  și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALA INOVARE ȘI SUSTENABILITATE (ADOIS) – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

GRUPUL ȚINTĂ ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ

 • Categoria 1 – 50 de angajați din IMM – cursuri de calificare
 • Categoria 2 – 72 de angajați din IMM – cursuri de specializare
 • Categoria 3 – 30 de angajați din IMM – certificare internă a competențelor digitale de bază
 • Categoria 4 – 160 de angajați din IMM – certificare internă a competențelor digitale avansate
  • 120 de angajati vor fi specialisti non-IT
  • 30 de angajati, specialisti IT
  • 10 angajați, programatori

CURSURILE DIN CADRUL PROIECTULUI

 • 1. „Operator introducere, validare și prelucrare date”, cu durata de 720 de ore, pentru 50 de angajați, organizate în 2 serii a câte 25 de cursanți / serie.
 • 2. „ Competente digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, cu durata de 80 de ore, pentru 72 de angajați, organizate în 8 serii de cursuri a câte 9 cursanți / serie.
 • 3. Alfabetizarea digitală , cu durata de 60 de ore, pentru 30 de participanți care vor fi repartizați în 6 serii a câte 5 angajați fiecare.
 • 4. Cursuri digitale avansate, cu durata de 60 de ore, pentru 160 de angajați, 20 de serii x 6 angajați din întreprinderi cu profil non-IT, 5 serii x 6 angajați specialiști IT si 2 serii x 5 angajați specialiști programatori. 10 angajați din cei 160 participanți vor primi certificare internațională.

Anca Orzea

Expert Informare Promovare