INFORMARE PROIECT E-TIC 2020 – POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de solicitant, implementează împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Beneficiile participării angajaților la programele de formare din cadrul Proiectului „E-TIC 2020”, POCU/860/3/12/140600 :
– Nevoia de participare a angajaților la programele de formare continuă.
– Sprijin oferit IMM-urilor în implementarea unei platforme on-line de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.
– Creșterea nivelului abilităților și competentelor digitale de bază, îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă a angajaților prin adaptarea cunoștințelor profesionale la cerințele de digitalizare a activității întreprinderii.
– Creșterea nivelului abilităților digitale de bază, pregătind accesul spre alte specializări avansate în domeniile TIC.
– Creșterea nivelului abilităților in domeniul IT, a sustenabilității ocupării și îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă.
– Asigurarea unui mediu propice de comunicare pentru angajați, de diseminare a cunoștințelor acumulate, de abordare de noi specializări, din multitudinea celor existente și a celor care vor mai apărea, caracteristice domeniilor TIC.
– 5 întreprinderi din categoria IMM-uri vor beneficia de introducerea unor Programe de învățare la locul de muncă.

Pentru mai multe detalii și informații, vă rugăm sa ne contactați la:
Tel: 0723-148538, Răhăian Amalia – Manager proiect, e-mail: amalia.rahaian@cciaalba.ro

Lasă un comentariu