Dezvoltarea competențelor resurselor umane din Regiunea Centru


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncaă pentru toți, Componenta 1 – România profesională- Resurse Umane competitive, perioada de implementare 02.05.2018 – 02.05.2019.

Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea competențelor profesionale pentru 504 persoane (manageri, antreprenori și angajați din departamentele de Resurse Umane ale intreprinderilor) din Regiunea Centru și furnizarea de instrumente, metode și practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activităților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI și Dezvoltarea planificării strategice in rândul a 54 IMM-uri pentru creșterea competitivității și sustenabilității afacerilor, pentru adaptarea la sectoarele economice competitive.

Rezultatele obținute de către CCI Alba în cadrul acestui proiect sunt:

–           538 persoane selectate să participe la activitățile proiectului dintre care:

            –    152 antreprenori careiși gestionează afacerea

  • 273 manageri, angajați care asigură managementul strategic al companiilor

            –    113 angajați din departamentele de Resurse Umane

–      au fost organizate cursuri de formare profesională la care au participat persoanele selectate în Grupul Țintă după cum urmează:

           – Competențe Antreprenoriale 210 persoane

           – Manager de Proiect 204 persoane(dintre aceștia, 100 de personae au participat la un al doilea Curs  – Manager Inovare)

          – Manager Resurse Umane 110

– 404 manageri și antreprenori au beneficiat de consultanță în afaceri

– 113 persoane au beneficiat de consultanță în domeniul Resurselor Umane

– 161 de personae au participat la activitatea de mentorat

– 63 IMM-uri au beneficiat de consultanță și sprijin în elaborarea strategiilor pe termen lung.