ANUNȚ – FORMARE PROFESIONALĂ E-TIC 2020


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de solicitant, implementează împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALA – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Prin acest proiect urmărim actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază , prin furnizarea pentru angajații din IMM-uri a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC.

In data de 16 ianuarie 2023 a început cursul GRATUIT: „Operator introducere, validare și prelucrare date”, cu durata de 720 de ore, care se desfășoară la Sfântu Gheorghe, jud. Covasna.

Succes cursanților și mulțumim angajatorilor care au conștientizat importanța participării angajaților la programe de formare continuă.