INVITAȚIE PARTENERIAT


Stimată dnă/Stimate domn,

       Camera de Comerț și Industrie Alba, în parteneriat cu B-Sharp Innovation Srl implementează proiectul

EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs –

Șansa la un viitor sustenabil”, ID:154232

       Obiectivul general al proiectului constă în stimularea ocupării pentru 371 de tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, din Regiunea de Dezvoltare Centru, cu accent pe tinerii NEETs cu domiciliul sau reședința din mediul rural sau de etnie romă.

În cadrul proiectului este prevăzută realizarea a minim 30 de parteneriate cu angajatori care își desfășoară activitatea în Regiunea de Dezvoltare Centru, prin care cei 371 de tineri NEETs vor putea beneficia de informații cu privire la necesitățile de formare a unor competențe utile în eficientizarea procesului de muncă și alte informații relevante care pot conduce la îmbunătățirea statutului acestora pe piața muncii, cât și în furnizarea de modele de bune practici către tinerii ce își doresc să devină antreprenori.

Cei 371 de tineri vor beneficia de activitatea de mediere pe piața muncii, activitate care  urmărește stabilirea compatibilităților sau echivalențelor dintre cerințele locurilor de muncă vacante, comunicate de angajatori cu pregătirea profesională, aptitudinile și opțiunile solicitantului de loc de muncă.

Astfel, parteneriatele create vor acționa și ca o premisă a asigurarii sustenabilității proiectului, întrucât se va urmări stimularea implicării angajatorilor în introducerea de programe de învățare la locul de muncă destinate formării profesionale continuă a tinerilor NEETs.

Prin implicarea activă în parteneriate, companiile își vor crea și un  branding atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă și implicit pentru tinerii NEETs cu potențial în domeniul lor de activitate. O forță de muncă, calificată și adaptabilă la  cerințele  pieței muncii asigură menținerea competitivității firmei.

       În cazul în care considerați oportună stabilirea unui parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Alba, vă rugăm să ne contactați la telefon : 0258/811772 sau prin email la adresa : proiect@cciaalba.ro.

Lasă un comentariu