INFORMARE – SELECȚIE PARTENERI DE PRACTICĂ IN CADRUL PROIECTULUI ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU STUDENȚII UAB” – Specializarea : Marketing, Facultatea de Științe Economice.


Proiect cofinanţat prin Programul Operațional Capital Uman

Axa Prioritară – Educație și competențe

Codul proiectului: POCU/626/6/13/131606

Titlul proiectului: “Stagii de practică pentru studenții UAB”

Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Parteneri:  Asociația Inceptus România

Camera de Comerț și Industrie a Județului Alba

 Cod SMIS 2014 – 131606

Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de partener implementează în colaborare cu Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și Asociația Inceptus România, proiectul „Stagii de practică pentru studenții UAB”, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație și Competențe.

În cadrul proiectului este prevăzută încheierea/consolidarea unui număr de 100 de parteneriate cu parteneri private relevanți, pentru instituirea sistemului funcțional de practică.

Potențialii parteneri de practică sunt agenți economici și/sau alt tip de instituție, al căror domeniul de activitate se regăsește în lista de coduri CAEN conform Anexei 4 Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 sau entități care activează în domenii de specializare inteligentă în corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis, și care au dotarea şi personalul calificat necesar organizării unor stagii de practică, pentru studenții din cadrul specializării Marketing, Facultatea de Științe Economice.

Principalele beneficii ale potențialilor parteneri de practică includ: formarea de capital uman calificat, pornind de la nevoile acestora, îmbunătățirea proceselor interne de selecție și recrutare a resurselor umane, dezvoltarea unor competențe de bază precum mentoring, organizarea activității, delegarea de sarcini, pentru angajații actuali, prin realizarea activității de tutorat în cadrul stagiului de practică. De asemenea există posibilitatea pentru companie de a beneficia de stimulente din partea statului. 

Partenerii de practică, prin implicarea activă în parteneriatele, îşi vor crea și un branding atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă şi implicit pentru absolvenţii cu potenţial în domeniu.

În cazul în care considerați ca un eventual parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia reprezinta o oportunitate pentru firma dvs. vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 0258/811772, 0741/668163, e-mail consultanta@cciaalba.ro, persoană de contact Felea Carmen Nicoleta – Responsabil parteneriate practică.

Lasă un comentariu