Informare selecție parteneri de practică din domeniul Pedagogia învățământului primar și preșcolar, în cadrul proiectului „Stagii de practică pentru studenții UAB”


Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de partener implementează în colaborare cu
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia și Asociația Inceptus România, proiectul „Stagii de
practică pentru studenții UAB”, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educație și Competențe.
În cadrul proiectului este prevăzută încheierea/consolidarea unui număr de 100 de
parteneriate cu parteneri private relevanți, pentru instituirea sistemului funcțional de practică.
Potențialii parteneri de practică sunt agenți economici și/sau alt tip de instituție, al căror
domeniul de activitate se regăsește în lista de coduri CAEN conform Anexei 4 Lista codurilor
CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru
Competitivitate 2014-2020 sau entități care activează în domenii de specializare inteligentă în
corelare cu domeniile de specializare conform Anexei 4 bis, și care au dotarea şi personalul
calificat necesar organizării unor stagii de practică, pentru studenții din cadrul specializării
Pedagogia învățământului primar și prescolar, Facultatea de Drept și Științe Sociale.
Principalele beneficii ale potențialilor parteneri de practică includ: formarea de capital uman
calificat, pornind de la nevoile acestora, îmbunătățirea proceselor interne de selecție și recrutare a
resurselor umane, dezvoltarea unor competențe de bază precum mentoring, organizarea activității,
delegarea de sarcini, pentru angajații actuali, prin realizarea activității de tutorat în cadrul stagiului
de practică. De asemenea există posibilitatea pentru companie de a beneficia de stimulente din
partea statului.
Partenerii de practică, prin implicarea activă în parteneriatele, îşi vor crea și un branding
atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă şi implicit pentru absolvenţii cu potenţial
în domeniu.
În cazul în care considerați ca un eventual parteneriat cu Universitatea 1 Decembrie 1918
Alba Iulia reprezinta o oportunitate pentru firma dvs. vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul
de telefon 0258/811772, 0741/668163, e-mail consultanta@cciaalba.ro, persoană de contact
Felea Carmen Nicoleta – Responsabil parteneriate practică.

Lasă un comentariu