INFORMARE PROIECT E-TIC 2020 – POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de solicitant, implementează împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC și SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA PROIECT:

1. Nevoia de participare a angajaților la programele de formare continuă

2. Sprijin oferit IMM-urilor în implementarea unei platforme on-line de învățare la locul de munca în domeniile TIC

3. Creșterea nivelului abilităților și competentelor digitale de bază, îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă a angajaților prin adaptarea cunoștințelor profesionale la cerințele de digitalizare a activității întreprinderii.

4. Creșterea nivelului abilităților digitale de bază, pregătind accesul spre alte specializări avansate în domeniile TIC.

5. Creșterea nivelului abilităților în domeniul IT, a sustenabilității ocupării și îmbunătățirea performanțelor la locul de muncă

6. Asigurarea unui mediu propice de comunicare pentru angajați, de diseminare a cunoștințelor acumulate, de abordare de noi specializări, din multitudinea celor existente și a celor care vor mai apărea, caracteristice domeniilor TIC

7. 5 întreprinderi din categoria IMM-uri vor beneficia de introducerea unor Programe de învățare la locul de muncă

Mai multe informații despre înscrierea în proiect, puteți obține de la: Amalia Răhăian: Tel: 0723 148 538 amalia.rahaian@cciaalba.ro – Manager Proiect și Carmen Felea: 0741 668 163, consultanta@cciaalba.ro – Expert Grup Țintă.