INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


Camera de Comert si Industrie Alba implementează împreună cu Partenerii: BUSINESS SAGA și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ INOVARE ȘI SUSTENABILITATE, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Care sunt Activitățile Proiectului E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600?

A1.1 Recrutare și selecție grup țintă pentru formare și evaluare competențe digitale

A1.2. Organizarea cursurilor de calificare de nivel 3, „Operator introducere, validare și prelucrare date” cod COR 413201

A1.3. Organizarea cursurilor de specializare, acreditare ANC „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei Informației ca instrument de învățare și cunoaștere

A1.4. Derularea sesiunilor de certificare internă a competențelor digitale de bază

A1.5. Derularea sesiunilor de certificare internă a competențelor digitale avansate