INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


Camera de Comert si Industrie Alba implementează împreună cu Partenerii: BUSINESS SAGA și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ INOVARE ȘI SUSTENABILITATE, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Condiții de înscriere în Grupul Țintă

  • angajații provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta menționate anterior, într-una din regiunile de implementare ale proiectului, respectiv Centru și Nord-Vest

  • au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural, în oricare din regiunile de dezvoltare ale României;

  • nu au mai participat la măsuri similare cofinanțate din fonduri publice nerambursabile;

  • modalitatea de selecție a grupului țintă se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal, totodată se va respecta promovarea egalității între femei și bărbați.