INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


Ce principii respectăm în timpul campaniilor de informare și conștientizare, în cadrul Proiectului E-TIC 2020?

  • EGALITATEA DE GEN – „eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați si femei”, principiile egalității de gen au fost respectate încă din etapa redactării cererii de finanțare (prin implicarea echipelor mixte) și va continua în toate etapele de implementare, raportat la toate persoanele care interacționează cu proiectul: grup ținta selectat, experți implicați, angajatori, furnizori.

  • NEDISCRIMINAREA – proiectul promovează ca principiu general egalitatea de șanse și nondiscriminarea, permițând recrutarea în grupul țintă sau implicarea în echipa proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu.

  • ACCESIBILITATEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

  • SCHIMBĂRILE DEMOGRAFICE

Lasă un comentariu