INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de solicitant, implementează împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Ce este alfabetizarea digitală?

Alfabetizarea digitală este poate cel mai important subiect al momentului, când vine vorba de pregătire, competențe și tehnologie. În prezent o organizație nu mai poate fi competitiva fără a investi în tehnologie, iar computerul a devenit un instrument indispensabil pentru activitățile desfășurate, dar dovezile arată că expunerea la tehnologie nu poate fi echivalentă cu abilitatea de a o folosi. Dobândirea de competențe digitale este de o importanță critică în revigorarea generală a economiei, a unei creșteri inteligente, constante și inclusive. Structura activității oferă posibilitatea indivizilor să își însușească aceste cunoștințe prin susținerea programelor de instruire într-un mod interactiv, cu soluții practice și folosind metode participative.

Alfabetizarea digitală se va realiza în cadrul Proiectului E-TIC 2020  POCU/860/3/12/140600, cu durata de 60 de ore, pentru 30 de participanți care vor fi repartizați în 6 serii a câte 5 angajați fiecare.

Pentru mai multe detalii:

Expert Grup Țintă: Carmen Felea

Telefon: 0741 668 163 , E-mail: consultanta@cciaalba.ro

Lasă un comentariu