INFORMARE PROIECT E-TIC 2020 – POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de beneficiar, implementează împreună cu BUSINESS SAGA SRL- Partener  și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ – Partener, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru și Nord-Vest.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC și SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

Transformarea digitală a unei companii se poate implementa numai în corelație cu dezvoltarea competențelor necesare angajaților pentru a utiliza resursele gestionate. Alfabetizarea digitală a angajaților susține capacitatea companiilor de a ține pasul cu ritmul și progresul tehnologiei și a industriilor, prin definirea unui limbaj comun de comunicare a datelor și informațiilor.

Dacă angajații vor deține competente digitale, vor avea un nivel mai ridicat al calității vieții profesionale, vor fi mai capabili să identifice tendințele de schimbare prin prisma informațiilor, să gestioneze eficient activitățile desfășurate și să progreseze în carieră. Astfel, în cadrul proiectului se vor organiza cursuri de specializare, acreditate ANC în specializarea „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” finalizate cu certificat de absolvire recunoscut la nivel național.

În perioada 5 decembrie 2022 – 5 februarie 2023 se va derula la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, Cursul de Competente digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, cu o durata de 80 de ore, grupul țintă fiind format din angajați din întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice sau domeniile identificate conform SNC și SNCDI.