INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA implementează Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600, împreună cu Partenerii BUSINESS SAGA SRL și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ,INOVARE ȘI SUSTENABILITATE.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru si Nord-Vest.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

La Târgu-Mureș, în perioada 17 iulie – 11 august 2023 se desfășoară Cursul gratuit de specializare – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere, organizat de ADOIS, cu durata de 80 de ore, finalizat cu certificat de absolvire recunoscut la nivel național.

Lasă un comentariu