INFORMARE PROIECT E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA implementează Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600 împreună cu Partenerii BUSINESS SAGA SRL și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ , INOVARE ȘI SUSTENABILITATE.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunea Centru și Nord-Vest.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC și SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

În perioada 2 mai – 29 mai 2023 se desfășoară Cursul gratuit de competențe digitale de bază cu certificare internă – “Google Suite Essentials” (Soluții și aplicații IT oferite de Google pentru colaborarea mai eficientă a echipelor, editarea și salvarea documentelor în timp real, realizarea de videoconferințe; posibilitatea de a lucra de la distanță).

În data de 10 mai a început Cursul gratuit de Social Media and Digital Media Tools, care se va desfășura până în data de 19 iunie – aplicațiile folosite în fiecare zi (Facebook , Instagram LinkedIn).

În perioada 3 mai – 29 iunie se desfășoară Cursul gratuit de specializare – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere.