Informare organizare CURS MANAGER PROIECT. Curs perfecționare COD COR 242101


Camera de Comerț și Industrie Alba, vă oferă posibilitatea de a vă dezvolta cunoştinţele şi abilităţile în ceea ce priveşte managementul de proiect, prin intermediul unui program de formare profesională care vizează acest domeniu.

Durata cursului: 64 ore (26 teorie + 38 practică)

Locație: Camera de Comerț și Industrie Alba – Str. Frederic Mistral, Nr. 3 (Sala Conferințe)

Certificare curs: Autorizare ANC, Certificat recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană

Costuri: 450 lei (include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, diploma acreditată ANC, examenul de certificare)

Condiții: absolvenți de studii superioare

Certificatul de absolvire se eliberează însoțit de Suplimentul Descriptiv cu competențele profesionale dobândite: 

  • Stabilirea scopului proiectului
  • Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului
  • Planificarea activităților și jaloanelor proiectului
  • Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect
  • Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect
  • Managementul riscurilor
  • Managementul echipei de proiect
  • Managementul comunicării în cadrul proiectului
  • Managementul calității proiectului

Documente necesare: copie buletin / carte de identitate, copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie (după caz)și copie a diplomă de licență/master. 

Detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0258 811772, fax: 0258 811771, e-mail: consultanta@cciaalba.ro, anca.orzea@cciaalba.ro, persoane de contact: Carmen Felea și Anca Orzea.

Lasă un comentariu