ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI


CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA dorește să achiziționeze servicii – campanii de informare și conștientizare.

Tip contract: Prestări servicii.

Cod CPV : 79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate.

Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 130.000,00 lei la care se adaugă TVA.

Operatorii interesați vor transmite ofertele pe adresa de email: cciaalba@cciaalba.ro  până la data de 17.05.2022, ora 15:00.

Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scazut (dacă e cazul).

Ofertele vor fi întocmite conform documentației, prețul va fi exprimat în lei fără TVA.

Documentația se poate descărca de pe:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/33804

Lasă un comentariu