E-learning – proiect PRO FORMA, POCU 464/3/12/126688


PRO FORMA, POCU 464/3/12/126688, o activitate foarte importanta a partenerului   Business Saga Srl este Sprijinirea intreprinderilor  in implementarea unei platforme on-line de învatare.

E-learning-ul reprezintă un tip de educație la distanță, o experiență planificată de predare-învățare prin care se furnizează imediat materiale, într-o ordine secvențială și logică pentru a fi asimilate de către utilizatori, în manieră proprie. Medierea se realizează prin noile tehnologii ale informației și comunicării, în special prin internet.

E-learning-ul este o nouă și modernă facilitate de instruire virtuală, accesibilă întreprinderilor care doresc să-și dezvolte forța de muncă și care conștientizează importantă și necesitatea îmbunătățirii performanțelor la locul de muncă a angajaților săi, prin adaptarea cunoștințelor profesionale ale acestora, la cerințele postului ocupat.

Platforma online nu va fi doar o modalitate de acumulare de noi cunoștințe de către utilizatori, ci și o facilitate ce permite interacțiunea, adresarea unor întrebari și primirea unor răspunsuri pe teme concrete, schimbul de informații, oferind astfel o oportunitate de creștere și dezvoltare a angajaților din cadrul întreprinderilor care o implementează. Această platformă, prin conținutul sau, oferă oportunitatea  angajaților, și nu numai, să învețe și să se  dezvolte împreună, prin conținut de calitate și discuții în sistem forum. Utilizatorii vor avea acces permanent la informare privind noile tendințe din diferite domenii și vor putea oferi feedback și contribui activ la dezvoltarea oportunitaților de perfecționare.

 Avantajele multiple ale e-learningului pot aduce îmbunatațiri considerabile în mai multe domenii  de activitate. Având în vedere volumul mare de informații teoretice ce trebuie să le fie transmise angajaților, începând cu baza de cunostințe, proceduri, procese, reguli, dar și cu fapul că aceștia trebuie să fie continuu informați despre nouțățile în domeniu, utilizarea platformei online le oferă posibilitatea de a avea acces la informații utile și personalizate în funcție de profilul fiecărei companii. Prin conținutul e-learning este sporită și atractivitatea formei în care este prezentat mesajul, întrucât pot fi introduși numeroși stimuli vizuali (imagini, animații, desene etc.) și auditivi, prin care interesul receptorului se menține viu, contribuind la fixarea rapidă a informației în memorie. Utilizarea platformei on-line de învățare oferă accesibilitate, flexibilitate, confort, mobilitate: fiecare angajat își poate planifică instruirea în funcție de prioritățile sale, alocându-și timp zilnic pentru studiu în mod eficient și potrivit,        oferă o prezentare concisă și selectivă a conținutului educațional, permite individualizarea procesului de învațare (fiecare utilizator are un ritm si stil propriu de asimilare), parcurgerea cursurilor poate fi făcută treptat și repetat, beneficiind de un feedback rapid și permanent, facilitează inovarea,

adaptarea la condițiile de piața și profesionalismul angajaților, prin acces la cele mai noi principii educaționale și tehnologii, asigura perfecționarea, evaluarea și gestionarea instruirii angajaților, într-un mediu sigur; angajații pot învața mai mult, într-un timp mai scurt, permite reducerea costurilor pentru companie: angajații  pot învața oricând, de oriunde, accesarea cursurilor facându-se foarte simplu, online.

Managerii întreprinderilor interesate propun, validează și aprobă conținutul curriculelor de formare, țînând cont de specificul fiecărei întreprinderi și de necesarul de formare a angajaților proprii și fac propuneri de îmbunătățire ale acestora, dacă este cazul.

În cadrul curriculelor, modulele vor fi structurate în funcție de preferințele fiecărei întreprinderi, atractiv sau sub formă unor activități experiențiale de tip joc, folosind principiile gamificarii, pot fi dezvoltate cursuri, lecții, teste, prezentări și resurse video de tip text, poze, video, audio, animații, Flash, clipuri YouTube, Vimeo, Ted sau prezentări slide-show aplicații, simulări sau jocuri de rol, cu conținut audio-video, grafice relevante, imagini, astfel încât modulele să fie structurate atractiv. Accesarea materialelor de pe platforma va fi flexibilă, asigurând un grad ridicat de mobilitate prin dispozitive diverse precum calculator, tabletă sau smartphone.

Modulele vor fi structurate atât pentru competențe generale (de exemplu lucrul în echipa, administrarea timpului, comunicare, inițiere utilizare calculatoare, elemente de sănătate și securitate în muncă, regulamente interne, legislația muncii/respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor etc.), acest lucru determinând dezvoltarea personală a angajaților, cât și pentru competențe specializate (în funcție de domeniul de activitate, experiența, poziție sau alte criterii relevante)

Mai multe informatii si detalii puteti obtine de la :

Irina Balas – 0720093634 si Oana Marin 0726109428

Intocmit

Expert organizare evenimente si promovare

Amalia Ioana Rahaian

Martie 2020

Lasă un comentariu