Comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene iși extinde parcul industrial cu aproape un hectar


Comuna din România care a atras cele mai multe fonduri europene iși extinde parcul industrial cu aproape un hectar.

Comuna Ciugud va concesiona prin licitaţie publică, terenul aflat în proprietatea privată a comunei, de aproximativ 1 hectar, care a rămas neconcesionat din zona de dezvoltare economică.

Ciugudul iși va extinde zona de dezvoltare economică, în prima fază fiind concesionate aproximativ 20 de parcele noi. Primaria oferă utilitățile până la poarta societății, asta însemnând apă, gaz și un sistem de supraveghere video pentru toată zona industrială.

Astfel, zona de dezvoltare economică va oferi aproape 1000 de locuri de muncă și aduce la bugetul local aproximativ 75% din veniturile Ciugudului.

Comuna Ciugud, judeţul Alba organizează concesionarea pe o perioadă de 49 ani, prin licitaţie publică a imobilului teren aflat în proprietatea privată a comunei Ciugud, situat în Zona Industrială din satul Drâmbar, comuna Ciugud, în suprafață totală de 9804 mp, înscris în CF nr.70100 Ciugud și CF 76295 Ciugud.

Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de concedent sunt:

Creșterea veniturilor la bugetul local al comunei Ciugud prin încasarea redevenței cuvenite pe teren, a taxei de teren încasată potrivit Codului fiscal, a impozitelor de salarii prin impunerea stabilirii sediului social al societății pe amplasamentul concesionat, după finalizarea construcțiilor;

Creșterea numărului locurilor de muncă permanente, după finalizarea construcției, ca urmare a derulării efective a activități.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 17.03.2020 ora 1600. Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei comunei Ciugud, fiind obligatoriu înregistrate la registratura instituţiei și registrul oferte.

Data la care va avea loc licitaţia (deschiderea ofertelor) este 18.03.2020 ora 1000, la sediul Primăriei comunei Ciugud str. Simion Bran, nr. 10 satul Ciugud judeţul Alba, „Sala de Şedinţe”.

Zona industrială a comunei a apărut în anul 2005, după patru ani în care reprezentanţii primăriei au căutat soluţii pentru rezolvarea problemelor financiare ale comunităţii. „Am identificat locul de atunci, avem cele 100 de hectare de păşune pe care cheltuiam 50.000 de lei ca să tăiem spinii şi nu câştigam nimic. Având în vedere poziţia geografică a terenului, lângă municipiul Alba Iulia, aproape de o cale ferată, era clar că se preta pentru aşa ceva“, spune primarul Gheorghe Damian.

SURSA: Ziarul Unirea

Lasă un comentariu