img_anunt_cci
Dezvoltarea competențelor resurselor umane din Regiunea Centru

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncaă pentru toți, Componenta 1 – România profesională- Resurse Umane competitive, perioada de implementare 02.05.2018 – 02.05.2019. Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea competențelor profesionale pentru 504 persoane (manageri, antreprenori și angajați din […]