ANUNȚ – SERVICII ”LEASING OPERAȚIONAL VEHICUL”


Cod CPV 34110000-1 – Autoturisme

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de achizitor, anunță lansarea procedurii  pentru achiziția directă de servicii ”Leasing operațional vehicul”, Cod CPV 34110000-1 – Autoturisme,  necesară pentru buna implementare a proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, POCU/860/3/12/ 142832.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (21 martie 2022 –20 septembrie 2023) în județele din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

Valoarea estimată a contractului : maxim 75.599,96 lei  ( inclusiv TVA), având o rată lunară de maxim 4200 lei/lună ( TVA inclus).

Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut.

Durata contractului : de la data semnării contractului până la îndeplinirea reciprocă a obligațiilor contractuale.

Condiții de participare : conform Caietului de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi obținut în mod gratuit prin solicitare pe e-mail.

Termenul limită de primire a ofertelor este : 15.07. 2022, ora 09:00.

Informații suplimentare: Tel : 0258811772 sau e-mail: cciaalba@cciaalba.ro.

Lasă un comentariu