ANUNȚ LANSARE PROIECT


Axa Prioritară: Initiativa locuri de munca pentru tineri

Obiectiv specific: OS1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati la SPO

                            OS1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobandite  în sistem  non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, inregistrati la SPO

Titlul proiectului: EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil

Contract: POCU/991/1/3/154232

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, împreună cu SC B-SHARP INNOVATION SRL implementează începând cu data de 29.06.2022

 Proiectul “EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil”

 POCU/991/1/3/154232

Valoarea  Proiectului este de 4,947,292.01 lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 4.481.485,23 lei.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (29 iunie 2022 – 28 decembrie 2023)  în județele din Regiunea de Dezvoltare Centru.

Obiectivul general al proiectului constă  în stimularea ocupării pentru 371 de tineri NEETs  șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Centru, cu accent pe tinerii NEETs cu domiciliul sau reședință din mediul rural sau de etnie romă.

Îndeplinirea obiectivului general vă fi asigurată prin:

– demararea unor campanii de informare și conștientizare în vederea identificării tinerilor NEETs șomeri,        

– organizarea unui program de formare profesională pentru 186 dintre aceștia,                                                   

 – furnizarea de servicii de integrare pe piață muncii pentru 371 dintre aceștia,                                                  

 – organizarea unui program de susținere a antreprenoriatului pentru 56 de tineri NEETs în vederea înființării de noi afaceri, cu suținere financiară pentru 9 dintre acestea.

În cadrul proiectului vor fi recrutați 371 tineri NEETs din Regiunea Centru, cu vârstă cuprinsă între 16 și 29 ani, înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare.

Dintre aceștia, un număr de 56 persoane încadrate la nivelul de ocupabilitate  A „ușor ocupabil”, vor beneficia de activități de mentorat, consultanță și dezvoltare planuri de afaceri. Aceste activități au rolul de a-i pregăti pentru înființarea și demararea unei afaceri, urmând că  9 dintre aceștia să primească subvenții pentru implementarea ideii de afaceri.

Un număr de 186 persoane încadrate la nivel de ocupabilitate B -„mediu ocupabil”, C -„greu ocupabil”, D-„foarte greu ocupabil” vor participa la cursuri de formare profesională, respectiv cursuri de calificare și inițiere. Aceștia vor primii o subvenție pentru participarea la cursuri.

Toți cei 371 de tineri vor beneficia de servicii de mediere în vederea identificării unui loc de muncă potrivit profilului individual.

Pentru mai multe detalii și informații, va rugăm sa ne contactați la:

0723-148538; amalia.rahaian@cciaalba.ro Amalia Ioana Rahaian – Manager proiect

0726-821829; ionut.minciuna@b-sharp.ro Ionut Florin Minciuna – Coordonator partener P1

Lasă un comentariu