ANUNȚ – FINALIZAREA PROIECTULUI –“EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil” ID:154232


Camera de Comert si Industrie Alba, împreună cu partenerul B-Sharp Innovation Srl a implementat  Proiectul: “EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – sansa la un viitor sustenabil”, POCU/991/1/3/154232.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în Regiunea Centru, valoarea totala a proiectului fiind 4,947,292.01 lei, iar valoarea cofinanțării UE 4,481,485.23 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat in stimularea ocuparii pentru 371 de tineri NEETs someri, cu varste cuprinse intre 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Centru, cu accent pe tinerii NEETs cu domiciliul sau resedinta din mediul rural sau de etnie roma. Indeplinirea obiectivului general a fost asigurata prin derularea unor campanii de informare si constientizare in vederea identificarii tinerilor NEETs someri, organizarea unui program de formare profesionala pentru 186 dintre acestia, furnizarea de servicii de integrare pe piata muncii pentru 454 dintre acestia si organizarea unui program de sustinere a antreprenoriatului pentru 56 de tineri NEETs in vederea infiintarii de noi afaceri, cu sutinere financiara pentru 9 dintre acestea.