ANUNȚ – FINALIZAREA PROIECTULUI – “E-TIC 2020” ID:140600


CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, împreună cu partenerii BUSINESS SAGA SRL și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ INOVARE ȘI SUSTENABILITATE au implementat  Proiectul: “E-TIC 2020”, POCU/860/3/12/140600.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 în Regiunile Centru, Nord Vest și Vest, valoarea totală a proiectului fiind 3,924,258.92 lei, iar valoarea cofinanțării UE 3,238,986.17 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI sau care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate, și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.