ANUNȚ DEZVOLTARE PARTENERIATE


În atenția operatorilor economici din Regiunea Centru:

Anunț dezvoltare parteneriate în cadrul proiectului

EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs – Șansa la un viitor sustenabil”, ID:154232

Camera de Comerț și Industrie Alba, în parteneriat cu B-Sharp Innovation Srl implementează proiectul EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs – Șansa la un viitor sustenabil”, ID:154232.

         Obiectivul general al proiectului constă în stimularea ocupării pentru 371 de tineri NEETs șomeri, cu vârste cuprinse între 16-29 de ani, din regiunea de dezvoltare Centru, cu accent pe tinerii NEETs cu domiciliul sau reședința din mediul rural sau de etnie romă.

În cadrul proiectului este prevăzută realizarea a minim 30 de parteneriate cu angajatori care își desfașoară activitatea în Regiunea de Dezvoltare Centru, prin care cei 371 de tineri NEETs vor putea beneficia de informații cu privire la necesitățile de formare a unor competențe utile în eficientizarea procesul de muncă și alte informații relevante care pot conduce la îmbunătățirea statutului acestora pe piața muncii, cât și în furnizarea de modele de bune practici către tinerii ce își doresc să devină antreprenori.

Prin implicarea activă în parteneriate, companiile își vor crea și un  branding atractiv pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă și implicit pentru tinerii NEETs cu potențial în domeniul lor de activitate. O forță de muncă, calificată și adaptabilă la  cerințele  pieței muncii asigură menținerea competitivității firmei.

         În cazul în care considerați oportună stabilirea unui parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Alba, vă rugăm să ne contactați prin email : proiect@cciaalba.ro.

Lasă un comentariu