ANUNT DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA DE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE


Servicii organizare evenimente

Camera de Comert si Industrie Alba, cu sediul in Alba Iulia, str.Frederic Mistral, nr.3, jud.Alba, in calitate de partener in cadrul proiectului Stagii de practica pentru studentii UAB, ID:131606                        

va invita sa participati la atribuirea prin achizitie directa a contractului de furnizare Servicii organizare evenimente,in conformitate cu specificatiile mentionate mai jos.

Sursa de finantare: Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 6 – Educație si competențe, Obiectivul specific: 6.13 – Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Detalii gasiti in fisierul atasat sau la sediul Camerei de Comert si Industrie Alba, cu sediul in Alba Iulia, str.Frederic Mistral, nr.3, jud.Alba, tel. 0258/811772, fax. 0258/811771, email: proiect@cciaalba.ro.

Lasă un comentariu