ANUNȚ DE LANSARE A PROIECTULUI „E-TIC 2020”


POCU/860/3/12/140600

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, în calitate de beneficiar, implementeaza împreună cu partenerii BUSINESS SAGA SRL și ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ INOVARE ȘI SUSTENABILITATE, Proiectul E-TIC 2020, POCU/860/3/12/140600, în perioada 20 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023 în Regiunile Centru și Nord-Vest.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și se desfășoară în Regiunile Centru și Nord-Vest.

Valoarea proiectului este de 3,924,258.92  lei, iar valoarea finanțării nerambursabile UE este 3,810,571.93lei.

Obiectivul general constă în actualizarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și aptitudini privind competențele digitale de bază sau avansate, prin furnizarea pentru angajații din întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele economice, domeniile identificate conform SNC si SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare economice sau domenii de specializare inteligentă, a unor programe de instruire acreditate ANC, susținerea evaluării și certificării competențelor TIC, de bază și avansate și sprijinirea întreprinderilor în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

Pentru atingerea obiectivelor specifice, proiectul își propune un număr de 2 activități majore, Formare profesională în domeniile TIC pentru angajați și Sprijinirea IMM-urilor, în vederea introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în domeniile TIC.

Grupul țintă este format din 312 angajați din întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice sau domeniile identificate conform SNC și SNCDI sau care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare specializare inteligentă sau din întreprinderi care intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior, într-una din regiunile de implementare ale proiectului.  (Categoria 1 – 50 de angajați din IMM – cursuri de calificare, Categoria 2 – 72 de angajați din IMM – cursuri de specializare, Categoria 3 – 30 de angajați din IMM – certificare internă a competențelor digitale de bază, Categoria 4 – 160 de angajați din IMM – certificare internă a competențelor digitale avansate, 35 angajați vârstnici (55-64 de ani), 130 minimum femei.)

Responsabili proiect: Amalia Răhăian– Manager Proiect- amalia.rahaian@cciaalba.ro, Septimiu Popa – Coordonator P-1 septimiu@business-saga.ro, Ioana Chira – Coordonator P2- ioana@business-saga.ro.

Lasă un comentariu