ANUNȚ – Achiziţie servicii realizare Ghid de digitalizare


NR.32/ 08.02.2023

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar împreună cu partenerii Business Saga Srl și Asociația pentru Dezvoltare Organizațională Inovare și Sustenabilitate, implementează Proiectul “E-TIC 2020”, ID: 140600, în perioada 20.09.2022 – 31.12.2023.

Pentru desfașurarea în condiții optime a Activității A 3.1. Campanie de conștientizare a angajatorilor privind importanța participării angajaților la programe de formare, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze Sevicii realizare Ghid de digitalizare cu urmatoarele specificații:

Cercetare privind gradul de digitalizare a companiilor mici și mijlocii din regiunile de implementare ale proiectului care să cuprindă elemente ca:

   – Definirea publicului țintă: este necesară o identificare clară a IMM-urilor care ar putea beneficia cel mai mult de ghidul de digitalizare. Acest lucru poate include micii antreprenori, start-up-urile și companiile de dimensiuni medii care au un nivel redus de experiență în domeniul digitalizării.

   – Evaluarea nevoilor IMM-urilor: pentru a crea un ghid util, este important să se înțeleagă nevoile și problemele specifice pe care IMM-urile le întâmpină în procesul de digitalizare. Aceste nevoi pot include, de exemplu, selecția de software și echipamente, securitatea cibernetică, formarea și instruirea personalului, și costurile implicate.

    – Identificarea resurselor disponibile: ghidul trebuie să ofere IMM-urilor o imagine de ansamblu a resurselor disponibile pentru digitalizare, cum ar fi finanțările guvernamentale sau private, organizațiile de sprijin pentru IMM-uri și alte surse relevante.

    – Prezentarea unei liste de acțiuni practice: ghidul ar trebui să ofere IMM-urilor informații practice și ușor de înțeles, cum ar fi pașii necesari pentru a digitaliza afacerea și soluțiile specifice care pot fi aplicate.

    – Ghidul trebuie să ofere resurse care să permită IMM-urilor să-și dezvolte propriile soluții și să-și adapteze digitalizarea în funcție de nevoile lor specifice.

   – Actualizari pentru a reflecta noile tehnologii, schimbările legislative și alte evoluții relevante în domeniul digitalizării. Acest lucru va ajuta IMM-urile să rămână la curent cu cele mai recente tendințe și să beneficieze de cele mai bune practici disponibile.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 16.02.2023 ora 12.00 la sediul CCI Alba , Alba Iulia, str. Frederic Mistral nr. 3, sau prin email la adresa proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu