ANUNȚ ACHIZIȚIE – SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE


ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de beneficiar, împreună cu partenerul cu B-Sharp Innovation Srl, implementează Proiectul “ EDUTEEN – EDUcația TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil” – ID: 154232, începând cu data de 29.06.2022, pe o perioadă de 18 luni.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activității  A2.1- Organizarea unor campanii de informare și conștientizare din cadrul proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba dorește să achizționeze „ Servicii organizare evenimente” – CPV: 79951000-5, cu următoarele specificații:

  • organizarea a 5 evenimente de informare și conștientizare, în diferite localități din regiunea Centru (în funcție de necesitățile apărute pe parcursul implementării proiectului) în perioada: noiembrie 2022-august 2023.

Pachetul de servicii trebuie să conțină:

  • închiriere sală de conferinţă cu toate dotările necesare desfășurării activității;
  • coffee break pentru aprox. 50 de participanţi.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 24.10.2022 ora 14.00, la sediul CCI Alba , str.Frederic Mistral nr.3, sau prin email : proiect@cciaalba.ro .