ANUNȚ – Achiziție servicii de organizare evenimente


NR.35/ 09.02.2023

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Business Saga Srl și Asociația pentru Dezvoltare Organizațională Inovare și Sustenabilitate, implementează Proiectul “E-TIC 2020”, ID: 140600 în perioada 20.09.2022 – 31.12.2023.

            Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze Servicii de organizare evenimente campanie,  cu următoarele specificații:

Vor fi organizate 8 evenimente de informare și conștientizare a angajatorilor asupra importanței participării angajaților la cursurile de formare profesională în domeniul compețentelor digitale, incluzând următoarele servicii:

–           Inchiriere sală evenimente 

–           Coffee break participanți – aproximativ 20 de persoane

–           Asigurare personal tehnic

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 17.02.2023 ora 12.00 la sediul CCI Alba , Alba Iulia, str. Frederic Mistral nr. 3, sau prin email la adresa proiect@cciaalba.ro.