ANUNȚ ACHIZIȚIE – SERVICII DE MEDIERE ȘI PLASARE


NR.7/ 18.07.2022

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerul B-Sharp Innovation Srl implementează Proiectul “ EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – sansa la un viitor sustenabil”, ID: 154232 începând cu data de 29.06.2022, pe o perioada de 18 luni.

 Pentru desfașurarea în condiții optime a activității A4.2 din cadrul proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba dorește să achiziţioneze Servicii de mediere si plasare, cod CPV 79611000-0 – Servicii de căutare de locuri de muncă, cu următoarele mențiuni:

Ofertantul trebuie să fie furnizor acreditat în domeniu;

Principalele componente ale serviciilor de mediere și plasare pe piața muncii vor fi următoarele:

– oferirea de servicii de mediere pentru un număr de 371 persoane înregistrate în GT

– oferirea de informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, afișarea, organizarea de târguri ale locurilor de muncă;

– preselecția candidaților corespunzator cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregatirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora;

– crearea unor planuri individuale de mediere;

– oferirea de informații despre forța de muncă disponibilă;

– cautarea (în baza de date proprie, și nu numai) a angajatorilor interesați de angajare a forței de muncă;

Rezultatele acestei activități vor fi:

– 371 tineri NEETs șomeri participanți la activități de mediere;

– 371 planuri individuale de mediere;

– 371 fișe de lucru (machete/CV-uri/scrisori de intenție/scrisori de recomandare etc.);

– 1 Baza de date a ofertelor de locuri de muncă;

– Rapoarte periodice, care însoțesc facturile de prestări servicii.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesati pot depune oferte pana la data de 25.07.2022, ora 14.00 la sediul CCI Alba , str.Frederic Mistral nr.3, sau prin email: proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu