ANUNȚ – Achiziție servicii de formare pentru Organizarea și desfășurarea de cursuri de calificare de nivel 2


NR.48/ 05.09.2022

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar, împreună partenerul cu B-Sharp Innovation Srl, implementează Proiectul “ EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil”, ID: 154232 începând cu data de 29.06.2022 pe o perioadă de 18 luni.

            Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze Servicii formare pentru Organizarea și desfășurarea de cursuri de calificare de nivel 2 cu următoarele specificații:

  • Cursuri calificare nivel 2 – Lucrător comercial, Pavator, etc pentru 100 persoane

 În realizarea ofertei financiare se va avea în vedere valoarea unitară definită în cadrul cheltuielilor sub formă de bareme standard pentru cursurile de calificare nivel 2, respectiv 1324 lei / pers.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, se va lua în considerare experiența relevantă în oferirea de servicii de formare de minim 3 ani precum și deținerea autorizațiilor pentru cursurile solicitate.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 13.09.2022 ora 14.00 la sediul CCI Alba , str.Frederic Mistral nr. 3, sau prin email proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu