ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE CATERING


NR.38/ 10.02.2023

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Business Saga Srl și Asociația pentru Dezvoltare Organizațională Inovare și Sustenabilitate implementează Proiectul “E-TIC 2020”, ID: 140600 în perioada 20.09.2022 – 31.12.2023.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze  – Servicii de catering cu următoarele specificații:

Masă caldă pentru cursanții de la cursul competențe digitale de bază  – 6 serii x 5 pers/serie = 30 pers x 20 zile = 600 porții, care să conțină:

–           Fel principal

–           Apă/suc

–           Gustare dulce

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați, pot depune oferte până la data de 17.02.2023 ora 12.00 la sediul CCI Alba , Alba Iulia, str. Frederic Mistral nr.3, sau prin email la adresa : proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu