ANUNȚ ACHIZIȚIE PRODUSE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE, CONSUMABILE


ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA doreste să achiziţioneze Consumabile, birotică și papetărie.

Tip contract: contract de furnizare produse.

Cod CPV: 30192000-1; 30192700-8; 30125110-5 .

Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 30.335,64 lei fără TVA.

Operatorii interesați vor transmite ofertele pe adresa de email: cciaalba@cciaalba.ro  până la data de 21.04.2022, ora 15:00.

Criteriul de adjudecare: Pretul cel mai scazut (dacă e cazul).

Ofertele vor fi intocmite conform documentației, pretul va fi exprimat în lei fara TVA.

Documentația se poate descărca de pe: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/33564 .

Lasă un comentariu