ANUNȚ ACHIZIȚIE – MULTIFUNCȚIONALĂ


NR.48/ 05.09.2022

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerș și Industrie Alba, în calitate de beneficiar împreună partenerul cu B-Sharp Innovation Srl implementează Proiectul “ EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – șansa la un viitor sustenabil, ID: 154232 începând cu data de 29.06.2022, pe o perioadă de 18 luni.

Pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor proiectului, Camera de Comert si Industrie Alba doreste să achiziţioneze Multifunctionala, CPV: 30232110-8 , cu urmatoarele specificatii tehnice:

– Functii: Imprimare, Copiere, Scanare

– Format: A3/A4

– Tehnologie: Laser Color

– Conectivitate wireless

În realizarea ofertei financiare se va avea în vedere valoarea maximă ce poate fi decontată pentru aceasta achiziţie ăn cadrul proiectelor POCU 2014-2020, conform – Ghid Condiții Generale și Buget Proiect aprobat în Cererea de Finanțare și anume:

– Multifuncțională – 12.000 lei, inclusiv TVA

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați pot depune oferte pana la data de 12.09.2022, ora 14.00 la sediul CCI Alba , str.Frederic Mistral nr.3, sau prin email : proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu