ANUNȚ ACHIZIȚIE – MOBILIER PENTRU BIROU


NR.19/ 22.07.2022

                          ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI

Camera de Comerț și Industrie Alba, în calitate de beneficiar împreună cu partenerul B-Sharp Innovation Srl, implementează Proiectul “ EDUTEEN – EDUcatia TinErilor NEETs – sansa la un viitor sustenabil”, ID: 154232 începând cu data de 29.06.2022, pe o perioada de 18 luni.

 Pentru desfașurarea în condiții optime a activităților proiectului, Camera de Comerț și Industrie Alba, dorește să achiziţioneze Mobilier pentru birou, CPV  39100000-3 – Mobilier cu următoarele specificații:

  • Pentru desfașurarea activității : A1.1 Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului și stocarea documentației de proiect: 

– Set mobilier directorial format din 5 piese;

– Birou directorial cu extensie;

– Scaun directorial;

– Scaun vizitator;

– dulapuri 2 buc.

  • Pentru desfașurarea activității : A2.1 – Organizarea unor campanii de informare și conștientizare în vederea identificării tinerilor NEETs:

– Masă de birou – 1 buc.

– Scaun birou – 1 buc.

  • Pentru desfașurarea activității : A2.2 – Activități de recrutare, selecție, comunicare și evaluare a calității serviciilor furnizate grupului țintă:

–  Set mobilier format din 7 piese:

– masa conferință consiliu

– scaune – 6 buc.

–  Masă de birou – 2 buc.

–  Scaun birou – 2 buc.

–  Scaune vizitator – 3 buc.

–  Dulap pentru spații office – 4 buc.

Pentru desfașurarea activității : A5.1 – Activități de sprijin antreprenorial: mentorat, consultanță și dezvoltare de planuri de afaceri:

– Masă de birou – 1 buc.

– Scaun birou – 1 buc.

Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este „prețul cel mai scăzut”.

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 29.07.2022, ora 14.00 la sediul CCI Alba , str.Frederic Mistral nr.3, sau prin email: proiect@cciaalba.ro .

Lasă un comentariu