ANUNȚ ACHIZIȚIE MATERIALE PROMOȚIONALE ȘI PACHETE PROMOȚIONALE CURSANȚI


CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA dorește să achiziţioneze materiale promoționale și pachete promoționale cursanți.

Tip contract: contract de furnizare produse.

Cod CPV: 30192000-1, 30192700-8,79823000-9, 39221120-4, 30200000-1, 18931100-5, 30234500-3.

Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 171.134,40 lei fără TVA.

Operatorii interesați vor transmite ofertele pe adresa de email: cciaalba@cciaalba.ro  până la data de 21.04.2022, ora 15:00.

Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scăzut (dacă e cazul).

Ofertele vor fi întocmite conform documentației, prețul va fi exprimat în lei fără TVA.

Documentația se poate descărca de pe: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/33560 .

Lasă un comentariu