ANUNȚ ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE IT


ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA doreste să achiziţioneze – Echipamente IT – Laptop-uri și sisteme de operare; server ; multifuncțională.

Tip contract: contract de furnizare produse.

Cod CPV: 48620000-0 ; 48820000-2; 30232110-8 ;30213100-6.

Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 152.487,27 lei fără TVA.

Operatorii interesați vor transmite ofertele pe adresa de email: cciaalba@cciaalba.ro  până la data de 22.04.2022, ora 15:00.

Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scăzut (dacă e cazul).

Ofertele vor fi întocmite conform documentației, prețul va fi exprimat în lei fără TVA.

Documentația se poate descărca de pe: https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/33518/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizi%C8%9Bie-echipamente-it-%E2%80%93-laptopuri-%C8%99i-sisteme-de-operare-server-multifunctionala-pentru-camera-de-comer%C8%9B-si-industrie-a-jude%C8%9Bului-alba

Lasă un comentariu