ANUNȚ – Achiziție Echipamente IT – Laptopuri și sisteme de operare; server ; multifuncțională


CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE A JUDEȚULUI ALBA

dorește să achiziţioneze :

Achiziție Echipamente IT – Laptopuri și sisteme de operare; server ; multifuncțională.

Tip contract: contract de furnizare produse.

Cod CPV: 30213100-6; 48620000-0 ; 48820000-2; 30232110-8.

Valoarea estimată fără TVA la nivel de partener este de 152.487,27 lei fără TVA.

Operatorii interesați vor transmite ofertele pe adresa de email: cciaalba@cciaalba.ro  până la data de 30.05.2022, ora 15:00.

Criteriul de adjudecare: Prețul cel mai scăzut (dacă e cazul).

Ofertele vor fi întocmite conform documentației, prețul va fi exprimat în lei fara TVA.

Documentația se poate descărca de pe:

https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/anunturi/details/2/33902/anun%C8%9Buri-proceduri-de-achizi%C8%9Bie,-beneficiari-priva%C8%9Bi-%C2%A0achizi%C8%9Bie-echipamente-it-%E2%80%93-lider-ccia

Lasă un comentariu