Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

SCOALA ROMANA DE AFACERI a Camerelor de Comert si Industrie - filiala Alba

 

Articole:

Parteneriat social pentru educatie

Galerie foto

 

Sediile Scolii In Alba Iulia:

 • Str. Avram Iancu nr. 7A (invatamant superior; masterat)

 • Telefon: 0258/816045 0788/496128

 • Fax: 0258/819799

E-mail: sraalba@yahoo.com

 • Str. Motilor nr. 1 (invatamant postliceal; formare profesionala)

 • Telefon: 0258/819799 0788/524845

 • Fax: 0258/819799

E-mail: sraalba@yahoo.com

 

Infiintare

Incepand cu anul 1870, Camerele de Comert din Romania au initiat educatia pentru afaceri, perioada in care apar primele scoli comerciale ce aveau ca obiectiv principal pregatirea tinerilor in meserii solicitate de breslele profesionale ale vremii. Asa a luat nastere invatamantul cameral, cu scoli care au functionat sub coordonarea Camerelor de Comert teritoriale pana in anul 1948, cand intreg invatamantul romanesc a devenit invatamant de stat. Pornind de la traditia si experienta acumulata in decursul timpului, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, impreuna cu camerele de comert judetene, hotarasc reinfiintarea invatamantului cameral, devenind membrii fondatori ai Fundatiei Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie din Romania. Actul de infintare a acestei fundatii dateaza din luna iunie 1992, cand prin incheierea 268/24.06.1992 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, devine persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial. Camera de Comert si Industrie Alba este printre primele camere teritoriale care hotarasc infiintarea unei Filiale a Fundatiei Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert , in luna septembrie 1992. In sedinta Colegiului de Conducere a CCI Alba din 3 sept. 1992 se hotaraste infiintarea filialei de la Alba Iulia. Aceasta functioneaza sub umbrela Fundatiei de la Bucuresti pana in 2001, cand, prin Sedinta de Incheiere din 3.10.2001 a Judecatoriei Alba Iulia, devine persoana juridica independenta, si isi pastreaza denumirea de filiala chiar daca si-a dobandit statutul de persoana juridica.

Scop si obiective propuse

Conform Statutului propriu, scopul existentei acestei organizatii este acele de a furniza servicii in domeniul educatiei, cercetarii, serviciilor sociale si antreprenoriat. Pentru realizarea scopului propus, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Filiala Alba Iulia isi sabileste urmatoarele obiective:

(1) formarea profesionala bazata pe competenta, atat prin activitatea proprie, cat si in asociere cu alte institutii de profil;

(2) valorizarea invatarii prin imbunatatirea modalitatilor de insusire a cunostintelor si deprinderilor;

(3) actualizarea cunostintelor pentru diferite profesii si specializari dobandite in procesul de formare profesionala, imbunatatirea promovarii si cooperarii interinstitutionale pentru asigurarea calitatii formarii profesionale;

(4) atragerea de surse de finanțare (interne si externe);

(5) amplificarea si dezvoltarea activitatilor parteneriale;

(6) implicarea in rezolvarea unor probleme sociale ale comunitatii;

(7) implicarea in informarea, consilierea si dezvoltarea mediului de afaceri;

(8) asigurarea unui management performant ce va conduce la cresterea calitatii educatiei, a cercetarii stiintifice, a serviciilor oferite, la dezvoltarea infrastructurii si bazei materiale;

(9) dezvoltarea si afirmarea culturii organizationale ce va contribui la cresterea prestigiului SRAAI.

 

Obiectul de activitate

Obiectul de activite cuprinde:

(1) formarea profesionala initiala la toate nivelurile (prescolar, scolar, liceal, postliceal, universitar, postuniversitar);

(2) formarea profesionala continua a adultilor in toate ocupatiile;

(3) pregatirea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar/universitar

(4) activitati de cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare;

(5) initiere, sprijin, informare si consultanta in domeniul antreprenorial;

(6) instruire in domeniul utilizarii armelor si munitiilor, pentru persoane care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5147, 5248, 5250, precum si altora ce se incadreaza in limitele prevazute de legislatia in vigoare, a persoanelor interesate in desfasurarea de activitati de protectie si paza, bunuri si persoane;

(7) elaborare si editare de studii si lucrari stiintifice, monografii,teste, studii de caz;

(8) organizare de manifestari stiintifice, mese rotunde;

(8) organizare de manifestări stiintifice, mese rotunde;

(9) furnizarea de servicii sociale in domeniul ingrijirii persoanelor varstnice, a persoanelor cu handicap si a grupurilor vulnerabile/marginalizate;

(10) organizarea unor activitati de aprofundare a cun ostintelor si abilitatilor practice ale prescolarilor si scolarilor prin diverse programe, inclusiv de tip "scoala dupa scoala";

(11) monitorizarea si sprijinirea autoritatilor publice prin proceduri specifice de advocacy

 

Pentru a-si realiza obiectul de activitate, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Filiala Alba Iulia poate organiza:

(1) unitati de invatamant pe toate nivelurile de pregatire;

(2) centre de formare si evaluare profesionala;

(3) centre de cercetare;

(4) centre de consultanta in afaceri;

(5) societati comerciale;

(6) centre de zi si permanente pentru ingrijire persoane varstnice, cu handicap si

vulnerabile/marginalizate;

(7) unitati mobile pentru ingrijire medicala si de igiena personala, la domiciliu;

(8) unitati mobile pentru servicii la domiciliu, altele decat cele medicale si igiena personala.

 

Activitati didactice desfasurate

Chiar de la inceputul existentei sale, respectiv anul 1992, Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie Filiala Alba Iulia si-a infiintat propriile unitati de invatamant, si anume:

 1. Scoala Superioara de Afaceri, unitate de invatamant universitar, cu trei specializari autorizate sa functioneze, prin hotarari ale CNEAA (actual ARACIS) si prin Hotarari de Guvern. Prin HG 535/01/07.1999, specializarile Economie si Sociologie Rurala, respectiv Administrarea Afacerilor, sunt inscrise in lista specializarilor universitare autorizate sa functioneze. Prin HG 696/17.08.2000, la lista celor doua specializar amintite anterior se adauga si specializare Studii Comerciale si Financiar Bancare. Invatamantul universitar propriu a functionat pana in anul 2005. In toata aceasta perioada au fost scolarizati un numar de 1936 studenti, proveniti din judetele Alba, Hunedoara, Sibiu, Mures, Maramures, Bistrita Nasaud, Arges, Olt, si altele, dar in numar mai mic de studenti. Au fost promovate cadre didactice locale, care au crescut din punct de vedere didactic si pedagogic pe langa colaboratori de seama din centrele universitare Cluj si Bucuresti. Marea majoritate a absolventilor nostri si-au gasit, sau si-au pastrat pozitiile in diverse organizatii, multi dintre ei deschizandu -si propriile afaceri.
 2. Scoala Postliceala de Afaceri, la randul ei este functionala din anul 1992, fara intreruperi. Am inceput cu specializarea Contabilitate, urmand in decursul timpului sa scolarizam elevi si in specializarile Asistent de Gestiune, Functionar Bancar, Agent Vamal, Secretar – Stenodactilograf - Operator birotica, Asistent de Farmacie, Asistent Medical Generalist. Pana in 2001, invatamantul preuniversitar propriu a purtat denunirea de Scoala Postliceala de Afaceri, iar din septembrie acelasi an, denumirea se schimba in Colegiul de Afaceri, prin Ordinul de Ministru al Educatiei si Cercetarii nr. 5250 / 31.08.2011. Aceasta modificare de titulatura se datoreaza fuziunii prin absorbitie de catre Scoala Postliceala de Afaceri a Grupului Scolar de Cooperatie Alba Iulia. Odata cu absorbtia Grupului Scolar de Cooperatie, in unitatea noastra de invatamant a aparut si liceul profil economic, cu formele de invatamant ZI, Seral si FR. Colegiul functioneaza in baza acreditarilor ARACIP . Astefel am primit Autorizatia de incredere prin Ordin al Ministrului Educ atiei nr 3100/26.01.2000 (profil economic) si acreditari in 2008 prin OMECT 5933/14.11.2008 (asistent medical de farmacie) si 2015 prin OMECS 5551/26.10.2015 (asistent medical generalist). In toata perioada de functionare au absolvit cursurile invatamantului postliceal un numar de 1170 elevi, si de invatamant liceal 401elevi.

 3. In anul 2002 scoala noastra a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad, protocol ce prevedea decshiderea unei filiale a acestei universitati, cu specializari din domeniul economic, administratie publica, drept si asistenta medicala. A functionat pana in 2015, cu studenti inscrisi la formele de invatamant ZI si FR, atat licenta cat si masterat. Au fost scolarizati in cei 12 ani de existenta a filialei un numar de 3066 studenti si masteranzi.
 4. Formarea continua a adultilor a demarat in anul 1992 si se desfasoara neantrerupt pana astazi. Am initiat, format si perfectionat persoane doritoare in a dobandi abilitati si cunostinte in diverse domenii de activitate, solicitate de piata muncii. Am pregatit personal in peste 20 de meserii din industra usoara, alimentara, IT si servicii, fiind solicitati de mai multi agenti economici din judetele Alba si Salaj. In cei 25 de ani de existenta am scolarizat prin cursur i de formare continua a adultilor un numa de 3632 cursanti.

 

Baza Materiala

Dispunem de spatiu de invatamant propriu in suprafata de 1800 mp, ce cuprinde 4 amfiteatre, 3 sali de seminar, 6 laboratoare si sali de demonstratie, biblioteca cu peste 20000 volume, sala profesorala, birouri, etc. Exista intreg instrumentalul necesar derularii in conditii optime a tututror activitatilor didactice (mobilier dedicat, calculatoare, proiectoare, scanner, imprimante, copiatoare, material didactic specific specializarilor existente). Exista conexiuni la reteaua internet, telefonie fixa si mobila. Cladirea este conectata le reteua de alimentare cu energie electrica, apa, gaze naturale, canalizare. Dispune de curte interioara.

Resurse umane

Angajati la 01.02.2018 :

Pe Scoala Romana de Afaceri-12, din care 7 administrativ si conducere, 5 experti formatori Pe Colegiul de Afaceri-23, din care 16 cadre didactice, 4 didactic auxiliar, 2 nedidactic si 1 conducere

Activitate stiintifica

Am organizat cinci sesiuni de comunicari stiintifice nationale ale cadrelor didactice din invatamantul univrsitar, in perioada 1995 – 2002, si sase simpozioane nationale ale elevilor si cadrelor didactice din invatamantul postliceal specializarile asistent medical de farmacie si asistent medical generalist, in perioada 2012-2017. Toate lucrarile prezentate au fost incluse in volume, publicate la diverse edituri din tara. Sub egida scolii noastre s-au editat si publicat, la diverse edituri, 40 cursuri universitare, carti didactice pentru uzul elevilor de liceu/scoala postliceala, cursanti formare continua, lucrari prezentate la sesiuni stiintifice. Am fost parteneri ai Facultatii de Stiinte Economice din cadrul UBB Cluj Napoca in organizarea unui Workshop in anul 2001.

Proiecte implementate

Am implementat 11 proiecte cu finantare europeana, in perioada 1995-2015, la 7 dintre ele fiind solicitantul, iar pentru 4 dintre acestea am fost parteneri. Fiind furnizori de formare profesionala, activitatea de baza in proiecte a fost formarea continua a adultilor, pe langa asta am efectuat studii de piata, am elaborat materiale suport de curs, am efectuat informari, am organizat conferinte si dezbateri, am initiat parteneriate, am organizat targuri de oferte educationale si de munca, am amenajat puncte de documentare, am amenajat si dotat spatii de invatamant, etc.

 

Oferta educationala 2018 - 2019

 

Cursuri de formare continua a adultilor:

Denumirea ocupatiei/

calificarii

 

Felul programului de formare

Operator introducere, validare si prelucrare date

Initiere

Manager resurse umane

Perfectionare

Programator ajutor

Perfectionare

Formator

Specializare

Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve

Calificare

Crescator de pasari

Calificare

Confectioner produse textile

Calificare

Bucatar

Calificare

Cofetar - Patiser

Calificare

Comerciant. Vanzator marfuri alimentare

Calificare

Agent imobiliar

Calificare

Tehnician in agricultura

Calificare

Invatamant postliceal:

 1. Asistent medical de farmacie – ZI 3 ani – 1 clasa – 28 locuri
 2. Asistent medical generalist – ZI 3 ani – 1 clasa – 28 locuri

 

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba