Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

Departamentul relatii economice interne si internationale

Sef Departament: Dana COSMEANU

danacosmeanu@cciaalba.ro

Tel: +40-258-813631        Fax: +40-258-811771

Activitatea şi sarcinile Departartamentului Relaţii Economice sunt legate în principal de promovarea intereselor membrilor Camerei, a celorlalţi operatori economici din industrie, comerţ, turism, servicii şi agricultură, de sprijinire permanentă a acestora în relaţiile de afaceri şi dezvoltarea de ansamblu a relaţiilor economice interne şi internaţionale, asigurarea consultanţei de specialitate şi a informaţiilor de afaceri.

Departamentul de Relaţii Economice este condus de un şef de departament şi are un număr de angajaţi stabilit prin organigrama de funcţionare, drept consultanţi de specialitate.

Relaţiile dintre şeful de departament şi angajaţii din subordine şi în raporturile cu conducerea Camerei sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară şi fişele posturilor.

Departamentul Relaţii Economice are următoarele atribuţiuni de serviciu :

 A. În Domeniul Relaţiilor Economice Interne

- primeşte şi rezolvă în termenul dispus prin rezoluţie, corespondenţa repartizată de către conducerea Camerei;

- realizează construcţia şi actualizarea bazelor de date privind oportunităţile de afaceri, cererile de ofertă şi ofertele comerciale de mărfuri, produse şi servicii destinate la intern şi pentru export în care scop colaborează cu Departamentul de Informatică;

- asigură informarea operativă a agenţilor economici interesaţi cu prioritate a membrilor Camerei privind cererile şi ofertele de mărfuri şi produse şi a oportunităţilor de afaceri;

- pune la dispoziţia agenţilor economici şi cu prioritate membrilor Camerei, documentaţiile tehnice şi informaţiile comerciale referitoare la produsele pentru care există oferte sau cereri de ofertă;

-  iniţiază şi dezvoltă relaţiile cu Camerele teritoriale în domeniu;

- realizează, cultivă şi întreţine un permanent contact cu producători şi comercianţi, cu instituţiile care au atribuţii în domeniul producţiei, comerţului şi serviciilor;

- colaborează la organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii în scopul cunoaşterii pieţei şi stabilirii de noi relaţii şi contacte de afaceri;

- iniţiază acţiuni pentru promovarea relaţiilor economice şi comerciale pentru o bună îndeplinire a atribuţiunilor Camerei, inclusiv organizarea de misiuni economice;

- acordă consultanţă şi asistenţă agenţilor economici în domeniul financiar-bancar, de credite, fiscal, vamal şi valutar, în care scop colaborează cu departamentele: consultanţă economică, consultanţă juridică, informatică, economic-financiar parcipând la activitatea de elaborare a planurilor de afaceri, studii de fezabilitate, planuri şi fluxuri de fonduri, studii de piaţă;

-iniţiază şi organizează întâlniri de afaceri cu caracter bursier pentru oferte, cereri de ofertă şi tranzacţii;

- asigură condiţiile necesare organizării şi funcţionării unei eventuale burse, a participării agenţilor economici sau Camerei la activităţi bursiere de mărfuri, imobiliare şi de valori;

-organizează la cerere licitaţii de bunuri şi produse şi sprijină participarea agenţilor economici la licitaţii;

- asigură publicitatea şi reclama necesară;

- participă efectiv la editarea publicaţiilor şi la activitatea de publicitate a Camerei, cu referire la domeniul său de interes;

- urmăreşte şi perfectează acorduri de cooperare şi parteneriate de afaceri;

- iniţiază şi organizează întâlniri de afaceri, prezentări de produse etc;

- acţionează permanent pentru promovarea investiţiilor autohtone

B.   În Domeniul Relaţiilor Economice Externe

- realizează construcţia şi actualizarea bazelor de date privind oportunităţile de afaceri, ofertele  şi cererile de oferte externe de mărfuri, produse şi servicii pe care le pune la dispoziţia agenţilor economici, membri ai Camerei sau comercializează informaţiile către operatorii de orice fel, interesaţi;

- informează firmele străine direct şi prin intermediul Camerelor de Comerţ, din ţară şi străinătate sau alte organisme şi instituţii asupra fondului de mărfuri disponibil la export, ale agenţilor economici români, a cererilor de ofertă a acestora, a ofertelor şi posibilităţilor lor de cooperare;

- pregăteşte şi organizează primirea delegaţiilor străine precum şi întâlnirile şi tratativele acestora cu aparatul Camerei şi agenţii economici români interesaţi;

- efectuează la cererea firmelor străine pachete de servicii pentru care are atribuţii şi competenţă;

- iniţiază, dezvoltă şi valorifică relaţii cu Camerele de Comerţ şi Industrie, cu alte organisme, instituţii şi programe din străinătate,

- colaborează la organizarea şi participarea la târguri şi expoziţii în străinătate, în scopul cunoaşterii  pieţei externe iar unde o cunoaşte iniţiază chiar asemenea acţiuni;

- depune toate diligenţele şi efortul pentru atragerea investitorilor străini în România şi a realizării unor acţiuni de cooperare cu firmele româneşti cu scopul dezvoltării, modernizării, retehnologizării şi integrării în structurile europene şi internaţionale;

- urmăreşte şi perfectează înţelegeri, acorduri de cooperare şi parteneriate de afaceri; 

- organizează întâlniri şi saloane de afaceri. 

   

C.   În Domeniul Eliberării Certificatelor de Origine

-         întocmeşte şi eliberează certificatele de origine,

-         efectuează şi alte servicii legate de certificarea originii mărfurilor;

D. În Domeniul Licenţelor de Import-Export

- acordă consultanţă, iar la cerere, întocmeşte documentaţiile necesare şi efectuează servicii pentru obţinerea liceenţelor de import-export inclusiv pentru mărfurile contigentate.

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba