Scoala Romana de Afaceri 
  TOPUL FIRMELOR 2015 
  TOPUL FIRMELOR 2016 
  TOPUL FIRMELOR 2017 
     
 
Facebook
CCIR
Intrastat
RMGC
SNIA
 
 
 

Departamentul de consultanta, dezvoltare a afacerilor si integrare

consultanta@cciaalba.ro

Tel: +40-258-811772  Fax: +40-258-811771 

Activitatea şi sarcinile Departamentului sunt legate în principal de consultanţă şi asistenţă de specialitate şi promovarea intereselor cu prioritate  a membrilor Camerei dar şi pentru operatori economici de orice fel în domeniile : înfinţare, înregistrare şi autorizare, târguri şi expoziţii, reclamă comercială, publicitate, investiţii de capital şi cooperări interne, străine sau mixte, bursele de mărfuri, licitaţii, organizarea şi structura serviciilor de pregătire şi formare profesională, editare publicaţii şi relaţiile cu presa, organismele şi instituţiile în formare şi mass media;

- departamentul este condus de către un şef de departament şi are un număr de angajaţi stabilit prin  organigrama de funcţionare, drept consultanţi de specialitate;

- relaţiile dintre şeful de departament şi salariaţii din subordine precum şi în raporturile cu conducerea Camerei sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară şi fişele posturilor;

- departamentul are următoarele atribuţiuni de serviciu :

A.   În Domeniul Consultanţei şi Asistenţei de Specialitate

- asigură consultanţă şi asistenţă de specialitate, cu prioritate membrilor Camerei, dar şi operatorilor economici de orice fel autohtoni sau străini;

- produce pachete complete de servicii privind formalităţile de înregistrare şi autorizare a comercianţilor persoane juridice şi fizice;

- concepe, redactează şi perfectează – acte constutitive pentru toate tipurile şi formele de agenţi economici;

- concepe, redactează şi perfectează toate tipurile de acte de menţiuni modificatoare ale actului constitutiv – adiţionale.

- concepe şi eliberează certificate, avize şi recomandări despre operatorii economici înregistraţi, despre actele şi faptele lor;

- colaborează în domeniul consultanţei cu departamentul juridic atunci când cererea de consultanţă este complexă, inclusiv în cazul înfiinţării, lichidării, dizolvării, fuziunilor şi asocierilor societăţilor comerciale;

- elaborează la cerere, cu colaborarea unor departamente ale Camerei sau dacă este cazul şi cu surse atrase din exterior : planuri de afaceri, studii de fezabilitate, lucrări de evaluare şi reevaluare, lichidări, documentaţii complete pentru obţinerea de finanţări, credite şi de garantare a acestora de la şi la instituţiile finanţatoare.

B.   În Domeniul Manifestărilor Comerciale

- iniţiază şi organizează târguri şi expoziţii generale şi de specialitate, de interes local, regional şi naţional în ţară şi străinătate;

- organizează şi sprijină agenţii economici pentru participarea la târguri şi expoziţii interne şi externe;

- asigură legătura permanentă cu agenţii economici care potenţial vor participa la târguri şi expoziţii asigurând şi publicitatea necesară.

C.   În Domeniul Investiţiilor de Capital

-desfăşoară o amplă activitate şi iniţiază acţiuni promoţionale în vederea atragerii de investitori străini şi autohtoni cu scopul dezvoltării producţiei, comerţului şi serviciilor precum şi a promovării unor relaţii de cooperare în aceste domenii;

- ţine evidenţa cererilor şi a ofertelor de investiţii şi cooperare, urmărind valorificarea acestora în care scop face şi reclama şi publicitatea necesară;

- asigurarea unor legături permanente cu Agenţia Română Pentru Investiţii Străine şi Autoritatea Naţională pentru Privatizare, cu filialele acestora între acestea şi agenţii economici interesaţi;

- acordă consultanţă şi efectuează servicii în legătură cu cererile pentru obţinerea certificatului de investitor străin, întocmirea şi transmiterea chestionarelor şi a oricăror documentaţii prevăzute de actele normative în vigoare privind investiţiile şi cooperările străine;

- iniţiază înfiinţarea sau dacă este cazul participarea Camerei, a unor fundaţii şi asociaţii pentru investiţii cu scopul dezvoltării şi revigorării investiţiilor în judeţ.

D.   În Domeniul Organizării, Formării şi Pregătirii Profesionale

-  organizarea şi sprijinirea participării agenţilor economici interesaţi, a aparatului propriu al Camerei la cursuri, colocvii, simpozioane, etc, privind pregătirea profesională, calificare şi specializare în problemele economice de piaţă în ţară şi străinătate prin :

-  acţiuni proprii

-  acţiuni organizate în colaborare cu Fundaţia Şcoala Română de Afaceri, Camera de Comerţ şi Industrie a României, Camerele Teritoriale şi alte institute şi instituţii specializate;

-  întocmeşte programul de învăţământ şi pregătire profesională şi ţine evidenţa ofertelor de cursuri, seminarii, simpozioane, colocvii etc, precum şi a participării la acestea;

-  asigură publicitatea şi reclama necesară

E. În Domeniul Reclamei Comerciale, Publicităţii şi a Relaţiilor cu Presa şi Mijloacelor de Informare  în Masă

- asigură servicii de publicitate şi reclamă pentru acţiunile Camerei, a agenţilor economici şi cu prioritate a celor care sunt membri ai Camerei pentru produsele şi serviciile acestora;

- întocmeşte şi editează materiale publicitare, de reprezentare, prospecte, pliante, ş.a.m.d;

- pregăteşte, organizează şi asigură editarea breviarului agenţilor economici din judeţ, reactualizarea şi reeditarea periodică a acestuia;

- asigură elaborarea şi editarea publicaţiei Camerei de Comerţ şi Industrie Alba.

F.   În Domeniul Integrării Economice

- întreprinde şi dezvoltă acţiuni şi măsuri privind integrarea europeană mai cu seamă în domeniul cunoaşterii aquisului comunitar a legislaţiei şi armonizării acesteia acordând operatorilor economici consultanţă de specialitate;

- identifică, urmăreşte, ţine evidenţa şi se implică în “Programele …” interne şi externe de finanţare, creditare, sprijin economic şi social, de consultanţă pentru operatorii economici realizând în acest domeniu colaborarea cu celelalte Departamente ale Camerei. Execută la cerere documentaţii şi lucrări în domeniu.

 

 
                   
 
 
     
  Copyright©2011 Camera de Comert, Industrie si Agricultura Alba